Eye Movement Desensitization and Reprocessing, (EMDR), is een therapie o.a. voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring of trauma. Maar ook als je door rampgedachten je leven niet meer durft te leiden zoals je dat eigenlijk wilt.

Soms blijven gebeurtenissen een grote invloed hebben op je leven. Lukt het niet om de schokkende ervaring op eigen kracht te verwerken. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Deze klachten kunnen passen bij een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. De resultaten zijn positief. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Bij aanvang van de EMDR-therapie staan we stil bij de oorzaak en achtergrond van de klachten. De persoonlijke draagkracht is onderwerp van gesprek en de last die je momenteel nog van de klachten ondervindt. Er zal een inschatting gemaakt worden of een traumabehandeling nodig is en of deze in de eerste lijn kan plaatsvinden. Naast EMDR ben ik bekend met imaginatie met rescriptie en ook deze techniek kan ik gebruiken bij de traumabehandeling.

De traumabehandeling kan op aanvraag op locatie plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.emdr.nl