Beroepstitel : psychotherapeut / gezondheidszorgpsycholoog BIG

BIG registraties:
BIG-inschrijfnummer: GZ-psycholoog 49913524625, datum 1e registratie in het register: 28-10-2010
BIG-inschrijfnummer: psychotherapeut 69913524616 ,datum 1e registratie in het register : 21-2-2018

AGB codes:
Persoonlijk: 94-014435
Onderneming: 94-064902

Kamer van Koophandel inschrijving: 75325853

Lidmaatschap beroepsverenigingen:
LVVP

Kwaliteitsregister NVP

Werkdagen:
maandag en vrijdag

In de schoolvakanties gesloten

Bij crisis:
In crisissituaties is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts. Binnen kantoortijden is dit je eigen huisarts. Buiten kantoortijden neem je contact op met de huisartsenpost (HAP). Zij kunnen je eventueel doorverwijzen naar de crisisdienst.
Op werkdagen is het mogelijk om contact te zoeken met mij maar als dit niet (snel genoeg) lukt, dan is de huisarts(post) de aangewezen route.

Uiteraard bel je in levensbedreigende situaties meteen met 112.

Het elektronisch patiënten dossier:
In je dossier komen jouw gegevens, en voor zover nodig, die van je partner of gezinsleden. Ik bewaar in je dossier ook de onderzoeksgegevens en verslaglegging over het behandelproces. Wanneer de behandeling afgesloten wordt, sluit ik het dossier. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer een schriftelijk verslag van de behandelresultaten. Hiervoor vraag ik je toestemming. Je kunt natuurlijk desgewenst een kopie van deze brief krijgen. Na afsluiting van het dossier ben ik wettelijk verplicht het 20 jaar te bewaren. Daarna zal ik je dossier vernietigen.

Recht op inzage en verbetering:
Je hebt het recht op inzage van je dossier. Als het gaat om een enkel gegeven kun je dit inzien tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kun je een aparte afspraak maken. Je kunt je gegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Daarnaast kan je een kopie ontvangen van het dossier. Daarvoor vraag ik wel een onkostenvergoeding.

Klacht:
Wanneer je een klacht hebt, vind ik het belangrijk om deze samen met jou te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, neem dan contact op met de LVVP.