Partnerrelatietherapie kan om verschillende redenen behulpzaam zijn. De therapie kan op helen gericht zijn bv na ontrouw of andere pijn binnen de relatie. Het kan ook een zoeken zijn naar hernieuwd contact en nieuwe intimiteit. Of weer in gesprek – en in verbinding komen met elkaar. Het kan gaan om samen een verandering aan te gaan en door te maken. Of omdat jullie twijfelen over wel of niet voortzetten van de relatie. Partnerrelatietherapie kan ook gericht zijn op opnieuw vormgeven van de relatie na een echtscheiding omdat je bijvoorbeeld nog wel samen ouders bent van jullie kinderen. In de sessie ben ik erop gericht rust en ruimte te creëren zodat jullie contact kunnen gaan maken met zowel jullie eigen innerlijke belevingen als die van de ander. Er zal daarnaast aandacht zijn voor het ontrafelen van de patronen waarin jullie verstrikt kunnen raken. Door ruimte te geven aan het bestaan van meerdere perspectieven, door je bewust te worden van de verschillen in de belevingen van jou en je partner kan interesse in elkaar opnieuw groeien. En kan er ruimte ontstaan om nieuwe betekenis te geven aan kwetsuren die hebben plaatsgevonden.  In de ruimte die ontstaat kan aan verbinding en verdieping gewerkt worden.