Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij belangrijke naasten zoals de partner, de kinderen, broer, zus en/of ouders betrokken worden. Maar ook vrienden of collega’s kunnen aanschuiven bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.

Het uitgangspunt van systeemtherapie is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties –het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie kan onderwerp van gesprek zijn hoe omgevingsfactoren zoals werk, school, religie en cultuur invloed hebben op het probleem en op alle betrokken. Daarnaast kunnen we samen de processen die in jullie systeem (bv gezin) spelen ontrafelen, verbanden leggen en betekenis geven.