Vergoeding
Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je zelf de rekening van de behandeling krijgt en deze aan mij voldoet. Je kunt de rekening daarna declareren bij je zorgverzekeraar. Omdat de vergoeding afhankelijk is van je verzekeringspolis, is het belangrijk om voorafgaand aan de behandeling je polisvoorwaarden te controleren zodat je goed op de hoogte bent voor welke vergoeding je in aanmerking komt.  Aan het einde van een kalenderjaar kun je eventueel overstappen naar een andere verzekeraar en/of andere polis die past bij de zorg die je nodig hebt.

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van je polis (natura of restitutie) zal je verzekeraar een verschillend percentage vergoeden. Bij een “natura”polis is dit vaak tussen de 60% en 80%, bij een volledige “restitutie”polis is er vaak 100% vergoeding mogelijk. Echter heb je een budget polis, dan is de vergoeding meestal zeer beperkt. Controleer jouw vergoeding voor je in zorg gaat! Houd er daarnaast rekening mee dat voor alle zorgkosten sprake is van een algemeen eigen risico.  Dat is in 2021 vastgesteld op 385 euro. Als je zelf een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar dan geldt dat bedrag.

De rekening voor de behandeling krijg je na de laatste behandelsessie; als de behandeling langer duurt dan 1 jaar, krijg je na ieder jaar een factuur. Je betaalt de rekening aan mij en door de rekening daarna in te sturen bij je zorgverzekering krijg je het betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk terug.

Voor meer informatie verwijs ik je naar de site van de contractvrije psycholoog

Ik hanteer het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hieronder een indicatie voor de tarieven voor 2021:

Behandeling BGGZ    
Aantal minuten           
(directe + indirecte tijd)
Tarief
kort €522,13
middel €885,01
intensief €1434,96
chronisch €1380,49
SGGZ: Diagnosegroep Persoonlijkheidsstoornissen  
Aantal minuten           
(directe + indirecte tijd)
Aantal gesprekken Tarief
250 – 799 minuten  +/- 4-13 €1.440,65
800 – 1799 minuten +/- 14-28 €2.922,69
1800 – 2999 minuten +/- 29-48 €5.341,01
3000-5999 minuten +/- 49-100€9.464,37

De tarieven verschillen enigszins per diagnosegroep. De exacte tarieven vind je hier NZA tarieven SSGZ 2021

No Show
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling afgezegd worden. Wanneer de afspraak binnen 24 uur geannuleerd wordt, ben ik als therapeut gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Ik hanteer hiervoor een tarief van 50 euro.

Onverzekerd product (OVP) bij BGGZ/SGGZ
Wanneer je hulp zoekt voor aanpassingsproblemen, identiteitsproblemen of werk- of relatieproblemen dan wordt de therapie niet vergoed. Als je hiervoor toch in behandeling gaat, moet je de rekening zelf betalen. Het is vaak wel mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten die psychotherapie (ook van een onverzekerd product) vergoedt.

De kosten per individueel consult (na intake) zijn €100,- per consult excl. BTW en hebben een duur van 45  minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Systeem- of gezinsgesprekken hebben een duur van 75 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. En kosten €150,- per sessie excl. BTW.

Na de intake zal ik je laten weten of je klachten vallen onder de verzekerde zorg of dat het gaat om een onverzekerd product (OVP). Indien je na intake besluit om geen behandeling te volgen zal ik uitsluitend het tarief voor het eerste onderzoek in rekening brengen. Dit tarief heet het onvolledig behandeltraject en bedraagt € 228,04. Je kunt de kosten voor dit transitietarief declareren bij uw zorgverzekering.

Een uitzondering op OVP kan gezin- en relatiestherapie zijn als een van de partners of systeemleden een stoornis (volgens DSM V) heeft.  Controleer dit bij je verzekering.

Vergoeding door werkgevers:
Werkgevers zijn in toenemende mate bereid om de kosten voor hun werknemers te vergoeden. Kosten door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen fors oplopen en zijn aantoonbaar te vermijden of te verminderen door investering in coaching, re-integratie- en preventieprojecten. Informeer bij de P&O afdeling of de bedrijfsmaatschappelijke dienst van je werkgever.