Team coaching is erop gericht een team te helpen gedurende een veranderingsproces of wanneer in het team door omstandigheden een dynamiek is ontstaan waarin niet meer – of onvoldoende goed met elkaar samengewerkt kan worden.

Om als team goed te kunnen functioneren is het van belang dat er voldoende verbinding en veiligheid is voor ieder teamlid om zich uit te kunnen spreken en zijn plek in het systeem in te kunnen nemen. Dat er naast ruimte voor het individu (ik) ook een positief teamgevoel (wij) is. Dat er helderheid is over taken en verantwoordelijkheden en over hoe besluitvorming loopt. Dat de verschillende personen binnen het team elkaar versterken en aanvullen in plaats van elkaar beconcurreren.

Teamcoaching helpt om op een constructieve manier in samenwerking te komen, om vermijding in het team te doorbreken en om open communicatie te bevorderen, ook over spannende onderwerpen als irritaties en conflicten, boosheid of angst. Teamcoaching kan ook behulpzaam zijn als je merkt dat het in het team niet loopt, maar je moeilijk aan kunt wijzen wat er speelt. In dat geval kunnen wij met jou en je team zoeken naar de blokkades en deze helpen opruimen.

Beschikbaarheid en tarieven op aanvraag.